پرینت

مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور در خصوص سد گلورد

on .

 

احمدعلی مقیمی طی درخواستی از دکتر رحیمی معاون اول رئیس جمهور، خواستار لحاظ نمودن پروژه سد گلورد در ردیف طرح های مهر ماندگار شد.
در این درخواست مقیمی ضمن اشاره به حضور مشاوران 5 استان در مازندران جهت بررسی انتقال آب دریای خزر به دیگر استانها، و با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور در خصوص اتمام این پروژه ، خواستار قرار گرفتن این پروژه ملی در ردیف طرح های مهر ماندگار شد.