پرینت

10 میلیارد ريال برای کمربندی نکا اختصاص یافت

on .

 

در پی درخواست های دکتر مقیمی، وزارت راه و شهرسازی با پرداخت 10 میلیارد ريال برای تکمیل کنارگذر شهرستان نکا و 9/5 میلیارد ريال برای کنارگذر شهرستان بهشهر موافقت کرد.

 

نماینده مردم شهرستانهای بهشهر، نکا، گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، از وزیر راه و شهرسازی در خصوص تکمیل کنارگذرهای شهرستانهای بهشهر و نکا را کرده بود.

 

بر همین اساس، مهندس صادقی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای کشور، مبلغ 10 میلیارد ريال برای کنارگذر شهرستان نکا و 9/5 میلیارد ريال برای کنار گذر شهرستان بهشهر را تخصیص دادند که متن تصویر نامه را در ذیل مشاهده می کنید:

 

10 میلیارد ريال برای کمربندی نکا اختصاص یافت