پرینت

بودجه لازم جهت آسفالت جاده غریب محله به ادین تأمین شد

on .

 

 

 

 

با دستور معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی 50 کیلومتر راه روستایی غریب محله تا ادین آسفالت می گردد.

 

احمدعلی مقیمی در خصوص ملاقات صورت گرفته با مهندس میرشفیعی معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی گفت: درخواست آسفالت 50 کیلومتر جاده بین روستاهای غریب محله و ادین را از معاونت محترم وزیر داشتیم که با دستور مهندس میرشفیعی، بمحض مساعد شدن هوا این پروژه آغاز می شود.

 

مقیمی همچنین از دستور مهندس میرشفیعی برای تأمین اعتبار راه پاوند به سه راهی ادین خبر داد و گفت: با موافق مهندس میرشفیعی، زیرسازی این راه از طریق منابع استانی و آسفالت و تکمیل آن از منابع ملی صورت خواهد گرفت.

 

وی ادامه داد: درخواست تأمین اعتبار برای پل محسن آباد را از مهندس میرشفیعی داشتیم که با دستور معاونت محترم وزیر بودجه لازم از منابع استانی تأمین خواهد شد.

 

تصویر نامه: