پرینت

مشکل ورودی و خروجی کمربندی نکا مرتفع می گردد

on .

 

مشکل ورودی و خروجی کمربندی نکا مرتفع می گردد - در دیدار امروز دکتر مقیمی با مهندس صادقی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه، 10 میلیارد ريال برای پروژه ساخت ورودی و خروجی کنارگذر شهرستان نکا اختصاص پیدا کرد.

 

متن نامه و دستور مهندس صادقی در ذیل مشاهده می گردد: