پرینت

در دیدار مقیمی با وزیر جهاد کشاورزی چه گذشت؟

on .

 

احمدعلی مقیمی نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی، در دیداری با وزیر محترم جهاد کشاورزی به بررسی مشکلات منطقه پرداخت.

در این دیدار دکتر خلیلیان دستورات را صادر و جهت اقدام ارجاع دادند.

در پی درخواست مقیمی نماینده مردم شرق مازندران، دکتر خلیلیان دستور اقدام ویژه جهت لایروبی آب بندان ها، قنوات ها، تأمین آب زمینهای زراعی و همچنین انتقال آب از طریق کانال کشی را صادر کردند.

 

دستور اقدام ویژه دکتر خلیلیان برای پروژه های اضطراری پیشگیری از اثرات خشکسالی در اراضی شالیزاری شهرستان بهشهر

دستور دکتر خلیلیان در جهت احداث، مرمت و بهسازی 250 کیلومتر جاده بین مزارع شهرستانهای بهشهر، نکا، گلوگاه 

درخواست مقیمی از وزیر جهادکشاورزی در خصوص پرداخت 3 میلیاردريال مساعدت مالی که تنها 300 میلیون ريال آن تحقق پیدا کرده بود.

دکتر خلیلیان دستور تسریع پرداخت را صادر کردند.

پیرو درخواست مقیمی نماینده مردم شرق مازندران، در خصوص اعمال فوق العاده نوار مرزی در احکام کارکنان ادارات جهاد کشاورزی شهرستانهای بهشهر، گلوگاه و ...، دکتر خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دستور اقدام فوری را صادر کردند

دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در واگذاری 70 هکتار از اراضی ساحلی به شهرداری گلوگاه جهت گردشگری

دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در واگذاری پارک 25 هکتاری توسکا چشمه به شهرداری گلوگاه