پرینت

دیدار مقیمی با وزیر ورزش و جوانان

on .


احمدعلی مقیمی نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی درجهت بهبود سرانه ورزشی حوزه انتخابیه خود به دیدار محمدعباسی وزیر محترم ورزش و جوانان رفت و دستورات خوبی را از وزیر محترم دریافت کرد.

 


درخواست نماینده مردم از وزیر محترم ورزش و جوانان در جهت مساعدت مالی به کشتی شهرستان بهشهر که مورد موافقت وزیر محترم قرار گرفت:

 

درخواست نماینده مردم از وزیر محترم ورزش و جوانان در جهت پیگیری پروژه های ورزشی شهرستان بهشهر از جمله سالن کشتی، سالن ورزشهای باستانی و پروژه های نیمه تمام ورزشی روستایی و همچنین مساعدت مالی به هیئت های ورزشی که مورد موافقت وزیر محترم قرار گرفت:

 

 درخواست نماینده مردم از وزیر محترم ورزش و جوانان در جهت پیگیری پروژه های ورزشی شهرستان نکا از جمله تکمیل سالن ورزشی شهید طوسی، تکمیل زمین فوتبال شهدای شهرستان نکاو کمک مالی به تیم های ورزشی روستایی و همچنین مساعدت مالی به هیئت ها و تیم های ورزشی که با دستور وزیر محترم در جهت اجرا در سال 91 ایلاغ شد:

 درخواست نماینده مردم از وزیر محترم ورزش و جوانان در جهت پیگیری پروژه های ورزشی شهرستان گلوگاه از جمله اجرایی نمودن احداث سالن ورزشهای کشورهای اسلامی در گلوگاه، تکمیل سالنهای ورزشی نیمه تمام، احداث مجتمع ورزشی در  نیالا و کمک مالی به هیئت ها و  تیم های ورزشی شهری و روستایی که با دستور وزیر محترم  ایلاغ شد:

 

درخواست مقیمی از وزیر محترم ورزش و جوانان در جهت احیاء ورزش در شهر رستمکلا  که با دستور وزیر محترم جهت اقدام ارجاع شد. 

 

درخواست مقیمی از وزیر محترم ورزش و جوانان در جهت انتقال شغلی اصغر بذری از دخانیات به تربیت بدنی که با دستور وزیر محترم جهت اقدام ارجاع شد.