پرینت

بودجه 30میلیاردريالی ورودی کنارگذر نکا

on .

 

با پیگیری‌های دکتر مقیمی و با دستور معاونت وزیر راه و شهرسازی بودجه ورودی کنارگذر شهرستان نکا به 30 میلیاردريال افزایش یاقت.

 

دکتر نورزاد در نامه‌ای به مهندس نوروزی مدیرکل راه و شهرسازی مازندران اعتبار ابلاغی پروژه تقاطع ورودی شهرستان نکا را از 20 به 30 میلیاردريال افزایش دادند.

 

تصویر نامه: