پرینت

دکتر مقیمی مطرح کرد: احتمال طرح سوال از رئيس جمهور

on .

 

نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در صورت عدم انتشار فكت شيت ايرانى، طرح سوال از رئیس جمهور در دستورکار نمايندگان قرار خواهد گرفت.

 

دكتر احمدعلى مقيمى نماينده مردم بهشهر، نكاء و گلوگاه با ارسال نامه اى به رئيس جمهور اعلام كرد در صورتى كه فكت شيت ايرانى مذاكرات لوزان از سوى هيئت مذاكره كننده ايران منتشر نشود، احتمال سوال از رئيس جمهور بر اساس وظايف قانونى نمايندگان وجود دارد.


اين نماينده مردم تصريح كرد: اين يك خواست ملى است كه با توجه به دغدغه هاى مردم و اوامر مقام معظم رهبرى ضرورت دارد.


وى در بخشى از اين نامه مى نويسد: پس از نظرات گوناگون موافقين و مخالفين معلوم شد نه بايد ذوق زده شد و به هم تبريك گفت و لفظ فتح الفتوح را بيان كرد، و نه اينكه عزيزان مذاكره كننده را خائن و خيانت كار تلقى كرد. آنچه بايد به عنوان راهبرد براى پيشبرد مذاكره در نظر گرفت حمايت همراه با نظارت دقيق مى باشد.


دكتر مقيمى ادامه مى دهد: همان طورى كه مقام معظم رهبرى فرمودند ما چيز محرمانه اى با مردم نداريم. از اينرو فكت شيت ايران بايد منتشر گردد كه متأسفانه تاكنون چنين نشده است. آيا به نظر شما برداشت مختلف به دليل عدم اطلاع رسانى از طرف تيم مذاكرهكننده ايرانى و همچنين نگرانى ها و دغدغه هاى ملت بزرگ ايران ناصواب است؟

 

نماينده مردم شرق مازندران اضافه مى كند: پيشنهاد مى گردد دستور فرماييد اوامر مقام معظم رهبرى با قيد فوريت در خصوص انتشار فكت شيت ايران انجام پذيرد؛ در غير اين صورت موظفيم به وظيفه قانونى خود تنها راه باقيمانده جهت احقاق حقوق مردم سوال از رئيس جمهور محترم را در دستور كار قرار دهيم.

 

تصویر نامه: