پرینت

اختصاص یک قطعه زمین به قهرمانان بهشهری

on .

 

با پیگیری‌های دکتر مقیمی یک قطعه زمین در سایت مسکن مهر چیت‌سازی به قهرمانان بهشهری کشتی جهان اختصاص پیدا کرد.

 

نماینده مردم مازندران در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان ملی مسکن خواستار اختصاص یک قطعه زمین برای قهرمانان کشتی جهان شد.

 

دکتر مقیمی در این نامه با اشاره به قهرمان جهان بودن این عزیزان خواستار اختصاص یک قطعه زمین در سایت مسکن مهر چیت‌سازی بهشهر برای ساخت مسکن مهر خودمالکی شد.

 

مهندس پژمان، مدیرعامل سازمان ملی مسکن نیز با این درخواست دکتر مقیمی موافقت کرد.

 

تصویر مکاتبه: