پرینت

درخواست از وزیر کشور برای ارجاع پرونده چهارقلعه

on .

 

دکتر مقیمی در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار ارجاع پرونده بخش چهار قلعه شهرستان بهشهر به هیئت دولت شد.

 

نماینده مردم بهشهر، نکا، گلوگاه در این نامه با اشاره به مکاتبات طولانی و چندین ساله و ارسال پرونده به دفتر تقسیمات کشوری، خواستار ارسال این پرونده برای طرح در هیئت دولت شد.

 

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور نیز با این درخواست موافقت و آن را برای ارجاع به معاونت ساسی خود ارجاع داد.

 

تصویر مکاتبه: