پرینت

دستورات وزیر بهداشت، پیرو درخواست های نماینده شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی

on .

احمدعلی مقیمی طی درخواستهایی خواستار حل مشکلات بهداشت و درمان منطقه و همچنین تأسیس دانشکده پرستاری و مامایی شده بود که دکتر دستجردی دستور پیگیری این موارد را صادر کردند