پرینت

نامه مجمع نمایندگان مازندران به وزیر کشـور

on .

 

اعضای مجمع نمایندگان مازندران در نامه ای خطاب به وزیر کشور از اقدام هیئت دولت در الحاق بخشی از مازندران به گلستان گلایه و خواستار لغو فوری مصوبه اخیر شدند.

 

 

در این نامه آمده است: آقای وزیر با دیـار علویان شوخی نکنیـد!

 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در این نامه عدم اطلاع وزیر محترم کشور و استاندار مازندران در این خصوص را تامل بر انگیز دانسته و خواستار تنبیه شخصی که منافع خود را بر منافع مردم ترجیح میدهند شدند.

 

نمایندگان متذکر شدند که بر طبق مصوبه سال 1374 استان گلستان از استان مازندران جدا و کانال خزینی به عنوان مرز دو استان تعیین گردید و این موصبه آرامش بین مردم دو استان را برهم زده است.

 

در ادامه نامه با اشاره به تبصره 1 ماده 9 و 13 قانون تقسیمات کشوری، نمایندگان متذکر شدند که تعیین مرز استان ها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و خارج از اختیارات هیئت دولت می باشد.

 

در پایان اعضای مجمع به مسئولین متذکر شدند که از نجابت و صبوری مردم مازندران سوء استفاده نشود و بدانند شیرمدران گردان امام حسین(ع) گلوگاه که دیروز از مرزهای کشور دفاع می کردند زنده اند و هرگز اجازه نخواهند داد تا به مرزهای دییارشان تجاوز صورت گیرد.

 

نامه مجمع نمایندگان مازندران به وزیر کشور