پرینت

نامه دکتر مقیمی به دکتر روحانی در خصوص مسئله هسته ای کشور

on .

 

دکتر مقیمی در نامه ای به دکتر روحانی نکاتی را در خصوص مسئله هسته ای یادآور شد.

 

دکتر مقیمی در این نامه خطاب به دکتر روحانی گفت که تمام تلاش خود را برای موفقیت دولت تدبیر و امیـد انجام خواهد داد ولی نکاتی وجود دارد که از منظر خیرخواهی یادآوری می کند.

 

تصویر کامل نامه :

 

 

نامه دکتر مقیمی به دکتر روحانی در خصوص مسئله هسته ای کشور

 

نامه دکتر مقیمی به دکتر روحانی در خصوص مسئله هسته ای کشور