پرینت

دستور مساعدت دکتر نوبخت در پی درخواست دکتر مقیمی

on .

دیدار دکتر مقیمی با دکتر نوبخت

 

دکتر مقیمی در نامه ای به دکتر نوبخت خواستار جابجایی بودجه در نظر گرفته شده برای متوفیان دکلبند گلوگاهی شد.

 

 

مقیمی در این نامه با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده برای خانواده این عزیزان در وزارت مخابرات و مشکل در پرداخت آن، خواستار انتقال این بودجه به ریاست جمهوری شد تا در روند پرداخت آن تسهیل صورت گیرد.

 

دکتر نوبخت، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری دستور اقدام را صادر کردند.

 

تصویر نامه:

 

نامه دکتر مقیمی به دکتر نوبخت