پرینت

بازگشت به گفتمان اصلی انقلاب

 

بازگشت به گفتمان اصلی انقلاب

از اوایل انقلاب اسلامی عده‌اي با رسوبات اندیشه لیبرالی و التقاط و سرمایه داری و انواع گوناگون آن در انقلاب حضور داشتند. پس از رحلت امام این جریانات تقریبا جبهه متحدی را تشکیل دادند و علیه گفتمان انقلاب اسلامی موضع گیری و فعالیت نمودند و با بهره گیری از رسانه‌ها و ارتباطات تلاش نمودند تا مبانی اصلی انقلاب را به چالش بکشانند و گفتمان لائیک-سکولاریسم و التقاطیون را جایگزین نمایند تا با مبدل جدیدی به نام انقلاب مخملی یا سفید نظام را تضعیف نمایند.

مجموع این گفتمان هم عرض گفتمان انقلاب اسلامی بوده تا با ایجاد فاصله و زاویه در گفتمان اصلی انقلاب اسلامی حاکمیت را از درون سست نمایند. (یکی از عوامل موثر در بوجود آمدن عاشورا فئه باقیه بود) تا اصل دین و نقش آن در جامعه و اصول ارزشهایی که باعث هويت بخشی به نظام مي شد از بین ببرند و ارزشهای دینی و مبانی دین در دهه 70 به صورت جدی توسط این افراد به چالش کشیده شد. با کمال تاسف حمایت‌های بعضی از مسوولان هم باعث شد که این افراد به خودشان یک نوع مشروعیت بدهند و آرام آرام دارای جایگاه رسمی شوند و بعضی از پست‌ها را اشغال نمایند و مقدمات حضورشان در مجلس ششم شورای اسلامی فراهم آید.

فعالیت این افراد با استفاده از همه امکاناتی که در اختیار داشته‌اندبویژه رسانه‌ها و مطبوعات و بهرمندی از حمایت بیگانگان و بعضی از مسوولان داخلی تلاش در جهت شکاف بین مردم و رهبری و همچنین با تحصن در مجلس شورای اسلامی شائبه گسست در حاکمیت را دنبال مي کردند.

بعضی از این افراد با بهره گیری از جهت دهی آمریکا شیطان بزرگ و متحدانش به دنبال ساختار شکنی و تبلیغ تز جدایی دین از سیاست و تزلزل در بنیان‌های انقلاب و هدف قرار دادن ستون خیمه انقلاب یعنی ولایت فقیه و طرح موضوعاتی چون قدرت موازی و اباحیگری- خروج از حاکمیت و تبلیغ سکولاریسم بودند.

انفعال و خود باختگی آنان در مقابل استکبار منجر به توقف و تسلیم در موضوع انرژی هسته‌اي شد و اوج همه ماجراها داستان 18 تیر 78 در کوی دانشگاه بود. آنها از پاکدامنی و پاکدلی دانشجویان سوء استفاده نمودند تا اهداف شوم خود را که به چالش کشیدن انقلاب اسلامی بود با یک کودتای مخملی رقم بزنند. در این ماجرا بعضی از مسوولان که مسوول امنیت کشور بودند و دارای مسوولیت رسمی در کشور بودند به جای خنثی سازی این ماجرا خود هدایتگر ماجرا شدند و رسانه‌های آمریکا و اسرائیل هم از این حادثه حمایت کردند و نسبت به تغییر نظام ابراز خوشحالی نمودند.

در برهه حساس دهه70 مقام معظم رهبری این دیدگان تیزبین انقلاب با حرکت جدید و حساب شده و خلق مفاهیم و ادبیات نو چون اصلاحات انقلابی و اصلاحات آمریکایی شبیخون فرهنگی-قتل عام فرهنگی-خواص و عوام خودی و غیر خودی، مردمسالاری دینی، جامعه النبی و... با هوشمندی این پدیده سازماندهی شده بیگانگان را خنثی نمودند. در این اوضاع و احوال نیروهای انقلاب بار دیگر در قالب اصول گرایی منسجم شده یا گفتمان احیای شعارها و نماد‌های اصلی انقلاب نظیر عدالت خواهی، ساده زیستی، استکبار زیستی، استقلال طلبی، مردم گرایی، ولایت مداری، ایثار گرایی، روحیه بسیجی و روحیه خدمتگزاری و... وارد عرصه میدان شوند. مجلس هفتم و دولت نهم را سر و سامان دادند تا مسیر انقلاب در ریل اصلیش قرار گیرد.