پرینت

فريادهاي بزرگ از لاله‌هاي كوچك

 

فريادهاي بزرگ از لاله‌هاي كوچك

در ميان انقلاب‌ها و نهضت‌ها، هرگاه دو نيروي علم و ايمان از هم جدا شدند يا پيشگامان نهضت‌ها به يكي از دو جنبه توجه بيشتري داشته‌اند و يك سويه حركت كردند. نتوانسته‌اند نهضت را به پيش ببرند و به اهداف خود برسند. در اين ميان توفيق حقيقي متعلق به كساني بوده كه از هر دو جنبه استفاده كردند. امام راحل كسي بود از هر دو بال تفكر و تدين بهره برد و انقلاب را به پيروزي رساند. مصداق آن قيام دانش آموزاني بود كه در روز 13 آبان ماه سال 57 در كنار علم به سلاح ايمان مسلح شدند و در مقابل دانشگاه تهران و خيابان‌هاي اطراف با شعارهاي الله و اكبر، درود بر خميني و مرگ بر شاه پايه‌هاي حكومت سياه پهلوي را به لرزه در آوردند و با گلوله‌هاي مزدوران شاه به خاك و خون غلتيدند.‏
 

دانش آموزان با درك صحيح از موقعيت حساس كشور در روز 13 آبان ماه سال 1357 مدارس را تعطيل و به سوي دانشگاه تهران حركت كردند تا بار ديگر ميثاق‌شان را با امام خميني(ره) اعلام نمايند و برگ زرين ديگري بر اوراق تاريخ پرافتخار انقلاب بيفزايند و به نام خود ثبت نمايند.

ساعت 11 صبح سيزده آبان نوجوانان پرشور و خداجو با شعار الله اكبر لرزه بر اندام سربازان شاه انداخته، پس از تحمل گازهاي اشك‌آور صداهايشان را رساتر كردند و با تيراندازي مزدوران شاه لاله‌هاي انقلاب يكي پس از ديگري با فرياد الله اكبر و شعارهاي مرگ بر امريكا و مرگ بر شاه در خون غلتيدند، امام خميني(ره) به همين مناسبت پيامي از پاريس براي امت قهرمان ايران ارسال كردند "عزيزان من صبور باشيد كه پيروزي نهايي نزديك است و خدا با صابران است. ايران امروز جايگاه آزادگان است. من از اين راه دور، چشم اميد به شما دوخته‌ام و صداي آزادي خواهي و استقلال طلبي شما را به گوش جهانيان مي‌رسانم". 13 آبان به عنوان نمادي از ايثارگري و فداكاري و جانفشاني لاله‌هاي كوچك اما فريادهاي بزرگ به ميزان ابديت ماندگار خواهد بود و هيچگاه گذر زمان نمي‌تواند از جلوه و شكوه آنها بكاهد.