پرینت

كعبه دلها

 

كعبه دلها

دانشگاه محرم، اهالي «آسمان» و «زمين» را معرفي مي‌كند تا اهل ايمان با چراغ «بصيرت» از گردنه‌هاي خطرناك، تنگ و تاريك زندگي به سلامت بگذرند و در توفان حوادث به ساحل نجات دست يابند
 

صداي پاي محرم كه مي‌آيد دلهاي عاشقان بي‌قرار مي‌شوند، چشمها بي بهانه مي‌گريند. عقل مي‌ماند كه چه رمز و رازي بين ذي‌الحجه و محرم‌الحرام و مكه و كربلا وجود دارد ولي عشق مي‌گويد، سعي در مكه و صفا در كربلاست. كربلا كعبه دلهاست كه عاشقان نه فقط 7 بار كه يك عمر بر آن طواف مي‌كنند. كربلا ستاره راهنما و هدايت است كربلا «راه» را از «چاه» مي‌نماياند،‌ مرز «كفر» و «ايمان» را مي‌شناساند، درجه خلوص را مي‌سنجد و ميزان الحراره ايمان، تقوا و «تولي» و «تبري» است.

دانشگاه محرم، اهالي «آسمان» و «زمين» را معرفي مي‌كند تا اهل ايمان با چراغ «بصيرت» از گردنه‌هاي خطرناك، تنگ و تاريك زندگي به سلامت بگذرند و در توفان حوادث به ساحل نجات دست يابند.

كتاب محرم، ويژگي‌هاي اهل «خلوص» و «بصيرت» را در كربلا معرفي مي‌كند. اين كتاب مي‌گويد: اهل بصيرت از  پوسته ظاهري دين عبور كرده و به باطن دين رسيدند. آنان از اول مي‌دانستند كه براي چه آمده‌اند و مي‌فهميدند كه سرانجام كارشان «شهادت» است. با اين حال از نقطه آغاز تا پايان در اراده مستحكم شان نه تنها هيچ خللي ايجاد نشد، بلكه براي رسيدن به مقام شهادت از يكديگر سبقت مي‌گرفتند.

آنان به «ولايت» تمسك جسته بودند تا از صراط مستقيم الهي منحرف نشوند. آنان رمز سعادت و هدايت را در اطاعت از ولايت مي‌دانستند. معتقد بودند  كه اسلام و احكام آن همچون نماز و روزه، حج و جهاد و تولي و تبري در پرتو ولايت است كه معنا مي‌يابد. چه نيكو سروده است شاعر فقيد انقلاب مرحوم محمدرضا آقاسي  كه:

نماز بي ولايت، بي نمازي است

تعبد نيست، نوعي حقه بازي است

طلا آنگه طلاي ناب گردد

كه در هرم ولايت آب گردد

فرا رسيدن محرم، ماه حريم ايمان،‌حصار قرآن و پاسداري از حريت و آزادگي و ماه عزاداري حسيني بر عاشقان ولايت تعزيت باد.