پرینت

كارنامه پرافتخار

 

كارنامه پرافتخار

انقلاب اسلامي، هويت ديني، ملي و انقلابي را به ملت ايران بخشيد و اينك در ايام الله دهه مبارك فجر بايد آگاهي بخشي و ايجاد بصيرت در اولويت برنامه‌هاي فرهنگي دهه فجر قرار گيرد. تبيين موقعيت ايران در قبل از انقلاب، پايه‌هاي ارزشي و اعتقادي كه منجر به شكل گيري انقلاب اسلامي شد، تفاوت‌هاي نظام اسلامي با نظام‌هاي غيرديني و تشريح دستاوردهاي انقلاب اسلامي از جمله مقولاتي هستند كه تبيين درست آنها بيش از هر زمان ديگري ضروري به نظر مي رسند.‏
 

پرستوها آن روزها زودتر از سال‌هاي پيش به مهماني دل‌هاي بي‌قرار آمده بودند. گويا ابرهاي زمستاني به انتظار يك اشاره اين سو و آن سو سرك مي‌كشيدند و نوايي آشنا را مي‌جستند سپيده فجر حلقه بر در زده بود وخورشيد حقيقت پيروزي را بر عاشقان بشارت مي‌داد.

نهال فجري كه آن روز غرس شد، اينك شاخسار تنومند و پربار خود را بر پهنه گيتي گسترانده و عطر دل انگيزش همه جا را فرا گرفته است.

فرهنگ لغات، فجر را "سپيدي صبح" و "سپيده دم" معنا كرده‌اند و منظور از فجر هر روشنايي است كه در دل تاريكي مي‌درخشد. انقلاب اسلامي چون خورشيدي بر شب ظلمت و تيره و تار پيروز شد و مصداقي بر تفسير آيه "والفجر و ليال عشر" بود.

انقلاب اسلامي، هويت ديني، ملي و انقلابي را به ملت ايران بخشيد و اينك در ايام الله دهه مبارك فجر بايد آگاهي بخشي و ايجاد بصيرت در اولويت برنامه‌هاي فرهنگي دهه فجر قرار گيرد. تبيين موقعيت ايران در قبل از انقلاب، پايه‌هاي ارزشي و اعتقادي كه منجر به شكل گيري انقلاب اسلامي شد، تفاوت‌هاي نظام اسلامي با نظام‌هاي غيرديني و تشريح دستاوردهاي انقلاب اسلامي از جمله مقولاتي هستند كه تبيين درست آنها بيش از هر زمان ديگري ضروري به نظر مي رسند.‏

قبل از انقلاب اسلامي، ايران به عنوان حلقه‌اي از زنجيره دفاعي و گسترده غرب در مقابل نفوذ كمونيسم و ابرقدرت شرق آن زمان (شوروي سابق) محسوب مي‌شد و به تعبير ديگر رژيم منحوس پهلوي، ژاندارم آمريكا در منطقه بود. ارتشبد حسين فردوست، محرم اسرار رژيم شاه در خاطرات خود مي‌نويسد: در سياست خارجي و به خصوص سياست منطقه‌اي دكترين اجرا شده توسط محمدرضا تبعيت كامل از دستورات آمريكا و انگليس بود "سايروس ونس" وزير خارجه كارتر در زمان شاه نيز در كتاب خود تحت عنوان "انتخاب سخت" با تاثر در مورد اوضاع پس از سقوط رژيم پهلوي مي‌نويسد: رفتن ايران از صف كشورهاي دوست و متحد آمريكا و افتادن اين كشور به دست رژيمي كه دوست ما نيست، ضربه‌اي به منافع سياسي وامنيتي آمريکا در آسياي جنوب غربي و خاورميانه به شمار مي‌رود. لكه ننگ ژاندارمي آمريكا در خليج فارس كه موجب ذلت و خواري ايران در منطقه و جهان شده بود، با پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها از بين رفت بلكه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي مايه عزت ملت ايران و ساير ملت‌هاي مسلمان شده كه روز به روز نيز بر اين عزت و افتخار افزوده مي شود و هم اکنون آثار آن را در موج بيداري مردم در کشورهاي اسلامي مي بينيم.‏

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، نظامي، سياسي و اقتصادي و اجتماعي را بايد براي نسل جواني كه شرايط قبل از انقلاب را درك نكرده است، تشريح كرد به ويژه در شرايط حساس امروز و بحبوحه جنگ نرم جهاني که جوانان را هدف حملات خود قرار داده و کارآمدي نظام  جمهوري اسلامي را زير سوال برده و مي خواهند آينده را در اذهان جوانان تيره و تار جلوه دهند.

دستاوردهاي انقلاب در بخش عمراني و خدمات رساني در زمينه هاي تامين آب شرب، گاز و برق رساني، پوشش تحصيلي، گسترش سوادآموزي، توسعه آموزش عالي، رسيدن به قله هاي عظيم علمي و خودکفايي اقتصادي و محروميت زدايي صدها برابر قبل از انقلاب است.

علاوه بر اين انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي از بعد معنوي ثمرات متعددي از جمله تامين آزادي و شکست ابهت ابر قدرت هاي شرق و غرب را در پي داشته و نمونه کامل حکومت مردم سالاري ديني را در عصر کنوني به نمايش گذاشته است.

حتي به اعتراف دست اندرکاران رژيم منحوس پهلوي و کتاب هاي متعددي که در اين زمينه  نوشته شده است، مردم ايران قبل از انقلاب اسلامي هيچ نقشي در تعيين سرنوشت خويش نداشتند.

به برکت پيروزي انقلاب اسلامي مردم نقش اصلي و تعيين کننده در مهمترين ساختار حکومتي و وضع قوانين و برگزاري انتخابات داشته و دارند.

انتخابات و رجوع به آرا و نظرات مردم، از ارکان مهم و اصلي نظام  جمهوري اسلامي بوده و تقريبا هر سال به طور ميانگين يک انتخابات با حضور حداکثري مردم برگزار شده است که مشارکت حدود 85 درصدي مردم در انتخابات دهم رياست جمهوري نمادي کامل از مردم سالاري ديني در ايران اسلامي است.

خود باوري فرهنگي در حوزه فکر و انديشه، مبارزه با خودباختگي و غرب زدگي، تحول اساسي در نظام تربيتي و آموزشي، ترويج معنويت، ايثار و شهادت، حمايت از اقشار محروم جامعه، تصويب صدها قانون در دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي بانوان، تحول اساسي در عرصه هاي فرهنگي و هنري بويژه توليد هنر فاخر از دستاوردهاي ديگر انقلاب است که شرح و بسط آن در اين مقال نمي گنجد.

اميد است دست اندرکاران ستادهاي دهه فجر و ساير مسوولان کشور در اين ايام مبارک با برنامه ريزي و تشريح دستاوردهاي عظيم انقلاب اسلامي ضمن خنثي سازي توطئه ها و تبليغات زهر آگين دشمنان اسلام، بذر اميد، بصيرت و آگاهي بيشتري را در دلهاي جوانان اين مرز و بوم بکارند.انشاالله