پرینت

اکسير ولايت

 

اکسير ولايت

هرچند فتنه سال 88 شرايط بسيار سخت‌ و پيچيده‌ اي را در کشور به وجود آورد و خيلي‌ها منتظر بودند تا صداي شکست انقلاب را بشنوند، اما حضور حماسي ملت آزاده ايران زمين که در جواب به نداي "هل من ناصر" رهبرشان به پاخاسته بودند؛ دشمن را که در پشت برخي افراد به‌ اصطلاح خودي نظام پنهان شده بود، بار ديگر ناکام گذاشت.
 

چه شكوهمند بود آن روز، همه آمده بودند تا حرکتي عظيم را شکل دهند و همانند ساليان گذشته، حماسه اي تازه بيافرينند که برگ زرين ديگري افزوده باشند بر صفحات تاريخ پرفراز و نشيب و پر نقش و نگار ايران اسلامي؛ آن روز همه از پير و جوان، خرد و کلان، زن و مرد، غني و فقير همه و همه اراده کرده بودند تا با حضور در صحنه اي حساس و سرنوشت ساز، با ناکام ساختن دشمنان قسم خورده نظام، جلوه اي پرشکوه بيافرينند.

هرچند فتنه سال 88 شرايط بسيار سخت‌ و پيچيده‌ اي را در کشور به وجود آورد و خيلي‌ها منتظر بودند تا صداي شکست انقلاب را بشنوند، اما حضور حماسي ملت آزاده ايران زمين که در جواب به نداي "هل من ناصر" رهبرشان به پاخاسته بودند؛ دشمن را که در پشت برخي افراد به‌ اصطلاح خودي نظام پنهان شده بود، بار ديگر ناکام گذاشت.

به جرأت مي توان ادعا کرد که هدف اصلي سرمايه گذاريهاي دشمنان اسلام و در رأس آن شيطان بزرگ و صهيونيسم غاصب بر گسستن پيوند مردم با ولايت فقيه بوده است. حماسه يوم‌الله 9 دي ماه سال گذشته و تظاهرات يوم الله 22 بهمن نشان داد که پيوند مردم با ولايت ناگسستني است. يوم الله 9 ديماه روز ميثاق چندباره ملت با ولايت و بسان غديري ديگر بود که دشمنان را مايوس کرد و چهره نفاق را برملا ساخت.

اينک در آستانه 9 دي ماه بايد ابعاد، ريشه‌ها و زمينه‌هاي فتنه براي همگان تبيين شود تا با بصيرت‌افزايي، شاهد بيمه كشور در مقابل تندباد حوادث باشيم. ضرورت اين روشنگري به ويژه در بين جوانان و دانشجويان و براي نسل‌هايي كه قرار است آينده كشور را بسازند دوچندان است.

توجه به آن دوران، هشداري براي بيداري از خواب غفلت و فاصله نگرفتن از ارزشها است. ارزشهايي همچون ولايت فقيه که رمز پيروزي و وحدت ملت ايران در برابر ابرقدرتها و استعمارگران است.

به عبارت ديگر مي توان يوم الله 9 دي را رفراندوم حمايت يکپارچه ملت از ولايت فقيه دانست. حماسه 9 ديماه، تحقق کلام گهربار امام (ره) بود که فرمودند: "پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيبي نرسد."

اين حماسه بارديگر نشان داد که رمز گذر انقلاب از گردنه‌هاي صعب العبور و فتح قله‌هاي پيشرفت، در چنگ زدن به ريسمان محکم ولايت است. حماسه 9 ديماه شعر "ولايت" مرحوم آقاسي را که سالها پيش سروده بود، ماندگارتر کرد:

الا مسها که در گرد و غباريد

به اکسير ولايت دل سپاريد

طلا آنوقت طلاي ناب گردد

که در حرم ولايت آب گردد

نماز بي ولايت بي نمازيست

تعبد نيست، نوعي حقه بازيست