پرینت

ولايت، خورشيد هدايت

 

ولايت، خورشيد هدايت

کسي که نامش عدالت، راهش سعادت، عشقش شهادت و ذکرش عبادت بود. باطن قبله را بايد در او جست که مولود کعبه بود و بهشت موعود را به او گرفت که خازن گنج امين و کليددار جنت الماوي است. گردي از گامهاي فتوت او بر سر جهانيان کفايت مي‌کند تا ريشه نامردمي‌ها را در جهان بخشکاند. حيات طيبه و کلام گهربارش حجت و هدايت گر مسلمانان به صراط مستقيم است.‏
 

عيد عاشقان در راه است، عيد اکمال دين و اتمام نعمت، عيد ولايت و امامت، عيد انتخاب ابرمردي که همچون باران بهاري، کوير تشنه کامان ولايت را سبزتر از بهشت برين مي‌سازد، ناشر حکم ولايت به او مي‌نازد و از همه برتر و بالاتر، يگانه خالق هستي بخش، به آفرينش او مباهات مي‌کند. او که بر مسند عاشقي، شهي بي همتاست و مدح و ثنايش ورد زبان عرشيان و فرشيان صديق روزگار است. ‏

کسي که نامش عدالت، راهش سعادت، عشقش شهادت و ذکرش عبادت بود. باطن قبله را بايد در او جست که مولود کعبه بود و بهشت موعود را به او گرفت که خازن گنج امين و کليددار جنت الماوي است. گردي از گامهاي فتوت او بر سر جهانيان کفايت مي‌کند تا ريشه نامردمي‌ها را در جهان بخشکاند. حيات طيبه و کلام گهربارش حجت و هدايت گر مسلمانان به صراط مستقيم است.‏

او خورشيد شکفته در غدير است. غديري که عشق را ماندگار کرد و رسالت را به اتمام رساند. چشمه‌اي که جوشش تمام فضيلت ها، ارزشها و به تکامل رسيدن‌ها بود و چه عيدي عظيمتر از اين روز که دين الهي در آن کامل شد آنجا که جبرئيل نداي آسماني سر داد: "اليوم اکملت لکم دينکم" ‏

حقيقت هميشه جارى که شيعه با آن معنا پيداکرد و ماهيت وجودى خود را يافت و بدون آن تشيع معنايى نداشت. اگر در آن روز بيعت با امام انجام نمى گرفت امت اسلامى بدون رهبر، سرگردان و مضطرب مى گشت. اگر غدير نبود، شناخت مومن و منافق ممکن نبود. ولايت نبود، مدعيان دروغين، منافقان تشنه قدرت و انسانهاى متظاهر به اسلام آزمايش نمى شدند. ‏

و اين چنين گذشته ما با غدير سامان يافت و امروز و فرداى ما نيز در پرتو غدير نور مى گيرد و معنا مي‌يابد. آينده را نيز دستان توانمند غدير باوران عاشقي خواهند ساخت که با پيروي از ولايت به ابديت پيوند مي‌خورند و عزت و سربلندى مسلمانان را جاودانه مي‌سازند. کساني که امروز هم به شور و عشق شهادت و با سلاح ايمان به نبرد با اهريمنان تاريخ و کوردلان سياه پيشه همت گماشته‌اند. ولايت مشعل فروزان براي هدايت همه نسلها در همه عصرهاست. امروز نيز درس‌هاي گرانقدر غدير تکرار مي‌شود و مدافعان راستين اسلام در پرتو خورشيد ولايت "راه" را از "چاه" باز مي‌شناسند. چه خوش سروده است شاعر شيرين کلام: ‏

اي غدير خم که هستي روز بيعت با امام ‏

بر تو‌اي روز امامت از همه امت سلام ‏

از تو محکم شد شريعت و ز تو نعمت شد تمام‏

ما به ياد آن مبارک روز و آن زيبا پيام ‏

از ولاي مرتضي دل را چراغان مي‌کنيم ‏

با علي بار دگر تجديد پيمان مي‌کنيم ‏