پرینت

در پناه خورشيد ولايت

 

در پناه خورشيد ولايت

13 آبان را به حق مي‌توان جزو ايام الله دانست، چرا که اين روز يادآور حوادث مهمي در شکل گيري انقلاب اسلامي و تداوم آن است. 13 آبان 42 روز وداع امت با مقتداي خود براي سالياني چند بود. آن روز وابستگان به استکبار ابرمردي را دستگير و سپس تبعيد کردند که با دم مسيحايي خود و نطق انقلابي اش از وابستگي رژيم منحوس پهلوي به استعمار و بويژه آمريکاي جنايتکار پرده برداشت و مفاسد کاپيتولاسيون و ديگر طرحهاي ضد اسلامي بيگانگان را افشاء کرد.
 

روز ملي مبارزه با استکبار در حقيقت روز تقابل حق و باطل در تاريخ انقلاب اسلامي است. شايد تاريخ معاصر ما روزي به اين اهميت و بزرگي را کمتر به خود ديده باشد. 13 آبان را به حق مي‌توان جزو ايام الله دانست، چرا که اين روز يادآور حوادث مهمي در شکل گيري انقلاب اسلامي و تداوم آن است. 13 آبان 42 روز وداع امت با مقتداي خود براي سالياني چند بود. آن روز وابستگان به استکبار ابرمردي را دستگير و سپس تبعيد کردند که با دم مسيحايي خود و نطق انقلابي اش از وابستگي رژيم منحوس پهلوي به استعمار و بويژه آمريکاي جنايتکار پرده برداشت و مفاسد کاپيتولاسيون و ديگر طرحهاي ضد اسلامي بيگانگان را افشاء کرد. استعمارگران و نوکران داخلي آنان که مطامع خود را با نهضت امام (ره) بر باد رفته مي‌ديدند، خورشيد را تبعيد کردند، غافل از آنکه ابرهاي تيره و تار هرگز نمي‌توانند جلوي اشعه آفتاب را بگيرند. آفتاب، رسالتش نورافشاني و مقابله با تاريکي است. امام (ره) چراغ نعمت خداوند براي روشنايي و هدايت مردم ايران بود، ولي دشمنان از درک اين حقيقت عاجز بوده و نمي‌دانستند که با بازداشت و تبعيد ايشان نمي‌توانند نور اين چراغ را خاموش کنند. به قول شاعر:

 چراغي را که ايزد برفروزد

هر آنکس پف کند ريشش بسوزد

تبعيد امام (ره)، انقلاب اسلامي را شعله ورتر کرد و طبل فروپاشي رژيم منحوس را به صدا درآورد. امام (ره) در طول هجرت 14 ساله خود به روشنگري افکار عمومي ايران و جهان نسبت به ماهيت رژيم منحوس پهلوي پرداخته و زمينه سقوط آن را فراهم ساختند. در 13 آبان 57 و در ايام اوج گيري انقلاب اسلامي، دانش آموزان انقلابي با ايمان راسخ و مشتهاي گره کرده در برابر مزدوران رژيم ايستادند و با نثار خون خويش درخت انقلاب را آبياري کردند. آنان گوهر دانش و آموزندگي را در آيينه حماسه و دليري به نمايش گذاشتند و بدين سان يکي ديگر از خاطره انگيزترين روزهاي انقلاب شکوهمند اسلامي رقم خورد. درست يکسال بعد و در چنين روزي به حيات سياسي مملو از جنايت و خباثت آمريکا و عملکرد سازمان جهنمي" سيا" در ايران خاتمه داده شد و مرکز فرماندهي و اتاق جنگ و هماهنگي همه توطئه‌ها عليه انقلاب يعني جاسوسخانه آمريکا به تصرف دانشجويان مسلمان و انقلابي درآمد و انقلابي بزرگتر از انقلاب اول شکل گرفت. دانشجويان دين باور به پيروي از امام خويش، ديوارهاي نفاق و خيانت را فرو ريختند و اولين پيام تسخير لانه جاسوسي شکست هيمنه و ابهت پوشالي آمريکا بود.

دانشجويان مسلمان و ولايي محور، به پيروي از آرمانهاي پير و مرادشان خميني کبير (ره) فرياد آزادي خواهي از يوغ استعمار سردادند و با حماسه خود حقارت دشمنان را صدچندان ساختند. انقلاب دوم، مرزهاي ايران اسلامي را درنورديد و نقطه پاياني شد بر سالها استيلاي شيطان بزرگ در ايران اسلامي.

اکنون پس از گذشت چند دهه بايد درسهاي يوم الله 13 آبان را يکبار ديگر مرور کنيم. اين روز به مستضعفان جهان آموخت که با ايمان و وحدت مي‌توان ظالمان و چپاولگران را به زباله دان تاريخ انداخت. اين روز نشان داد که زير پرچم ولايت مي‌توان ابرقدرتها را به خاک مذلت نشاند. در پناه خورشيد ولايت مي‌توان گردنه‌هاي صعب العبور، امواج و توفانهاي سهمگين تهديد و تحريم را پشت سر گذاشت و به ساحل امن و آسايش رسيد و يکبار ديگر اثبات کرد که:

 اي دل ار سيل فنا بنياد هستي برکند ‏

چون تو را نوح است کشتي‌بان زتوفان غم مخور