پرینت

مجلس نهم؛ بایدها و نبایدها

 

مجلس نهم؛ بایدها و نبایدها

مجلس نهم از راه رسید و باز هم مردم با ابراز اعتمادی دیگر، حسن نیتشان را به نمایندگان خود ثابت کردند.

زمان پایان یافتن مجلس هشتم که فرا رسید، آنان که از نزدیک دستی بر آتش داشتند و علم آسیب شناسی مسائل سیاسی را می دانستند، دست به کار عملکرد نمایندگان شدند و با وجودی که هنوز تا رسمیت یافتن آغاز مجلس نهم زمان اندکی باقی بود، به این نتیجه رسیدند که قوه مقننه مسأله تولید را بیش از هر چیز دیگر می بایست در سایه وحدت آفرینی، ولایت پذیری، تقویت کارکرد نظارتی مورد توجه قراردهد تا جز عمل به فرمایش مقام رهبری در سالی که حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی نامیده شد، خواسته مردمی را که به آنان اعتماد کردند با جدیت تمام پی گیری نمایند، چرا که تمامی نمایندگان در جایگاه قانونگذاری اعمال نظر می کنند و چه حیف می شود اگر در قبولی حس اعتماد مردمشان، از سوی آنان بی کفایت معرفی شوند و جمعی که پیش از این برای کسب آرای آنان نهایت تلاش را بر عهده می گرفتند با دلسردی تمام، افسوس وعده هایی را بخورند که هرگز عملیاتی نشدند و روزگار مردم معتمد را سخت تر و تلخ تر از گذشته ساختند. چه، همه می دانند که مجلس شوراي اسلامي در بين قواي سه گانه از اهميت و جايگاه خاص و بسيار ويژه اي برخوردار است.

امروز 7 خرداد، مصادف با 5 ماه مبارک رجب، ماهی که یاد علی (ع) این شیر مرد عادل الهی را بیش از هر ماه دیگر برجسته می سازد، روزهایی که ایام البیض اعتکاف بر معنویت و قداست آن می افزاید، کارنامه سفید نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی به دستشان داده می شود. کارنامه ای که تنها در زمان پایان آن نمراتشان را برملا می گردد.

برخی حاشیه سازی ها و برجسته سازی های بی دلیل برای مسائل کم اهمیت، تقابل و رقابت با دولت، هم افزایی کم رنگ دو قوه مجریه و مقننه، بی اطلاعی مردم برخی شهرستان ها از عملکرد نماینده هایشان، مصوب نشدن بعضی از طرح های پایه ای، متأسفانه از مسائلی بود، که مجلس گذشته با آنها دست به گریبان بود.

مطرح شدن برخی از موضوعات کم اهمیت که مشکل مردم نبود و تصمیم گیری درباره آنها چیزی جز نارضایتی در پیش نداشت. این را اغلب نمایندگان دلسوز می دانند، زیرا گرانی های سرسام آور، بخش‌گرايی، اغماض و ضعف در حوزه نظارتی به ویژه در بخش های اقتصادی می توانست در مجلس هشتم پررنگ تر مطرح گردد و همچنین اشتغال موضوعی بسیار پراهمیت در کنار گرانی بود که متأسفانه سرانجام مشخصی نیافت. اما هر چه بود گذشت.

برای مجلس نهم، اما دیگر گریزی نیست. ما نمایندگان، باید با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری و تبعیت از ولایت فقیه و در چارچوب سیاست های کلان نظام، قوانین کارامد و راهگشایی را تصویب کنیم. شایسته است مجلس نهم، موضوع تولید و سرمایه گذاری را در دو بعد قانون گذاری و نظارت، مورد توجه جدی قرار داده و به دلیل حساسیت های سیاسی و اقتصادی کشور، بیش از دوره های پیش تعامل خود را با دولت گسترش دهد. و به ضرورت اجرای آيين نامه داخلی مجلس نیز بیش از گذشته توجه کند. هم چنین بحث وحدت، یکی دیگر از مسایلی است که باید به دقت مورد توجه نمایندگان قرارگیرد. چرا که در صورت وجود همبستگی و وحدت میان 3 قوه مجریه، مقننه و قضائیه است که بحث حکمت، مصلحت و اقتدار در حوزه بین المللی کشور نیز برجسته می شود و معنا می یابد.

امید که در مجلس نهم، ارتقاء در کیفیت و محتوای قوانین، توجه و تمرکز بر عملیاتی شدن قوانین و احساس مسؤولیت به مردمی که بدرقه کننده نمایندگانشان به مجلس بوده اند، بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد.