پرینت

خونين شهر، خرم شهر شد


خونين شهر، خرم شهر شد

در ساعت 14 بعد از ظهر سوم خرداد ماه، خونين شهر عزيز پس از 578 روز اسارت بار ديگر با حماسه دلير مردان بي ادعا به آغوش ميهن اسلامي بازگشت و پرچم پرافتخار الله اكبر برفراز گنبد مسجد جامع خرمشهر به اهتزاز در آمد و خبر آزاد سازي خرمشهر به سرعت در همه جا پيچيد و ملت بزرگ ايران به خيابانها ريختند و با پخش شيريني و شربت اظهار شادماني نمودند امام عظيم الشان پيام الهي شان را صادر نمودند و جملات معروف معظم له؛ ماالنصر الا من عندالله ( پيروزي تنها از ناحيه خداوند است ) و خرم شهر را خدا آزاد كرد، حاكي از روحيه حاكم بر جبهه ها و پيروزي در سايه معنويت را گوشزد نمودند.

فتح خرمشهر نقطه تزلزل دشمن گرديد، هر چند صدام و حاميانش تلاش كردند جلوگيري ازپيروزي قطعي رزمندگان اسلام نمايند نه تنها اينكار اتفاق نيفتاد بلكه با 12 هزار اسير مجبور به عقب نشيني شد.

خرمشهر نماد مقاومت، ايستادگي، ايثار و از خودگذشتگي بود. مقاومت 43 روزه مردم خرم شهر و سپاه پرصلابت آن به فرمامدهي آن شيرمرد خداجوي، شيد جهان آرا و ياران با وفايش فصل مهمي را در دفاع مقدس گشودند. ايستادگي، ايثار و شهادت و قدرت ايمان را به تصوير كشيدند.

با فتح خرمشهر جنگ وارد مرحله جديدي شد و خودباوري در نيروهاي خودي تقويت گرديد و از طرف ديگر اين پيروزي باعث شد آمريكا و حاميان  صدام حواسشان را جمع كنند و از موضع تهاجم به موضع دفاعي پناه ببرند.

در اين عمليات رزمندگان اسلام دريافتند عمده ترين عامل پيروزي در عمليات بيت المقدس وحدت فرماندهي بود. همدلي و صفا و صميميت نيروهاي ارتش، بسيج و سپاه سبب شد نصرت خداوند جاري گردد و پيروزي بسرعت حاصل شود.

تحول روحي و توجه به معنويت در مردم و رزمندگان اسلام در داخل كشور بسرعت رو به گسترش بود تا جائيكه امام راحل فرمود « در دنيا شايد بي نظير باشد و شايد در طول تاريخ هم نظيرش را نتوانيم پيدا كنيم كه بچه هاي كوچك و جوان هاي نيم سال و زن ها، پيرزن ها، عروس ها و دامادها همه با هم در جبهه حاضرند و صحنه جنگ، صحنه اي است كه ملت در آن حاضر هستند. »

آنچه مسلم است ايمان، خودباوري، ايثار، مقاومت، اعتماد به خداوند بزرگ، همدلي، پرهيز از اختلاف، وحدت توانست معجزه بزرگ را خلق كند و خونين شهر را دوباره خرم شهر نمايد.

ياد و خاطره همه دلاور مردان بي ادعاي دفاع مقدس را با يك صلوات گرامي ميداريم. 

احمدعلي مقيمی - 91/3/2