پرینت

سایر موارد

 

ساير موارد

بخشی از فعالیتهایی که در بخشهای قبل قرار نمی گرفتند:

1- تأمين اعتبار جهت 115 روستاي داراي دهياري هر کدام از 30 تا 100 میلیون ريال

2- تأمین اعتبار 70 ميليارد ريالی جهت حوادث غير مترقبه و رفع نقاط حادثه خيز و جمع آوري آبهاي سطحي

3- ساخت ندامتگاه برای 3 شهرستان- 50 ميليارد ريال

4- افزايش و تأمين اعتبار 3 برابري صندوق مهر اما رضا (ع) و اعطای تسهیلات به  1426  نفر از طریق صندوق مهر امام رضا با اعتبار 100 میلیارد ريال (ع)

5- تلاش جهت تأمين اعتبار براي کمپوست زباله با همکاری 5 شهرداری (برای 3 شهرستان)

6- کمک به طرح هادی روستاها از طریق منابع ملی و استانی  به مبلغ 3/16 میلیارد ريال

7- حضور در بیش از 90% روستاها با مدیران و مسئولین شهری و نشست با شوراها و دهیاران جهت بررسی و حل مشکلات مردم