پرینت

آموزش و بهداشت

 

آموزش و پژوهش - بهداشت و درمان

بخشی از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در بخش آموزش و پژوهش - بهداشت و درمان:

1- اخذ مجوز 22 رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر

2- اخذ مجوز 32  رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی نکا

3- تبدیل دانشگاه آزاد بهشهر از مرکز آموزشی به واحد آموزشی و تبدیل واحد دانشگاه آزاد نکا به دانشگاه متوسط

4- تأسیس دانشگاه آزاد واحد گلوگاه با 9 رشته

5- اخذ مجوز 18 رشته جدید از کاردانی تا کارشناسی ارشد در دانشگاه پيام نور واحد بهشهر

6- اخذ مجوز دانشگاه پیام نور و دانشکده گردشگری گلوگاه

7- اخذ مجوز ساخت دانشگاه پیام نور واحد نکا با اعتبار 10 میلیارد ريال

8- اخذ مجوز احداث مرکز زیست فناوری پیام نور کشور در آلوکنده

9- تثبيت دانشگاه علم و صنعت و اخذ رشته روزانه و احداث 7200 متر فضاي آموزشي با اعتبار 60 ميليارد ريال

10- افزايش فضاي آموزش دانشگاهيان به ميزان 28150 مترمربع -  150 ميليارد ريال

11- احداث بيمارستان جايگزين 160 تختخوابی امام خميني(ره) بهشهر با اعتبار 112 ميليارد ريال

12- تکمیل و تجهیز بیمارستان امام حسین (ع) نکا با اعتبار40 میلیارد ريال

13- احداث بیمارستان ثامن الائمه گلوگاه با اعتبار 5/7 میلیارد ريال

14- تکمیل و اخذ مجوز افزایش فضای بیمارستان ثامن الائمه – 9 میلیارد ريال

15- احداث 27 خانه بهداشت - اورژانس با اعتبار 4/34  ميليارد ريال

16- احداث مراکز درماني و تجهيزات آن به ميزان 840 متر مربع با اعتبار 25  ميليارد ريال

17- نوسازي، مقاوم سازي و بهسازي 46100  مترمربع فضاي مدارس با اعتبار 164  ميليارد ريال

18- اخذ مجوز تأسيس مدارس استعدادهاي درخشان (سمپاد)

19- تأمين اعتبار براي احداث اولین خانه علم کشور در شهرستان بهشهر با اعتبار 10 ميليارد ريال