پرینت

راه و ترابری

 

راه و ترابری


بخشی از فعالیتها و اقدامات انجام گرفته در بخش راه و ترابری:

1-آسفالت 180 کيلومتر راه های شهری و روستایی با اعتبار  62 ميليارد ريال

2- تلاش جهت تأمین اعتبار برای مرمت، احداث و شن ریزی راه های روستایی  با اعتبار  206 میلیارد ريال

3- تأمين اعتبار 4 خطه کردن بهشهر به بندر امیرآباد با اعتبار 270 میلیارد ريال

4- تأمين اعتبار 4 خطه کردن نيروگاه به نکا با اعتبار 270 ميليارد ريال

5- ساماندهي 4خطه کردن رستمکلا به بندر امیرآباد شهید هاشمی نژاد با اعتبار 70 ميليارد ريال

6- تأمين اعتبار شروع به احداث 4 خطه کردن گلوگاه به دامغان و نکا به دامغان - 82 ميليارد ريال

7- احداث 10 زيرگذر - 110 ميليارد ريال

  • لازم به ذکر است در طول این دوره در کل استان مازندران 15 زیرگذر احداث گردید است که بیش از 66% این زیرگذرها یعنی 10 زیرگذر در منطقه بهشهر، نکا و گلوگاه احداث گردیده است.

8- احداث 4 پل روستایی زرندین، آبپین، لیمونده و کنت  و همچنین 1 پل غیر همسطح راه آهن با اعتبار 59 ميليارد ريال

9- اخذ مجوز جهت آسفالت روستاهاي بالا 50 خانوار  با اعتبار   میلیاردريال

10- تعيين تکليف کريدور شمال به جنوب از شرق مازندران

11- تلاش در جهت تصویب اتمام کمربندي بهشهر با دو پل غیرهمسطح

12- تلاش در جهت تصویب اتمام کمربندي نکا مصوبه سفر سوم هیئت دولت

13- شروع به مطالعه و اجرای کمربندی گلوگاه با اعتبار 50 میلیاردريال