پرینت

صنعت و بندر

 

صنعت و بندر

1- بخشی از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در بخش صنعت و بندر به شرح ذیل بیان می شود:

2- راه اندازي 44 واحدهاي توليدي در منطقه با اعتباری بالغ بر     میلیاردريال

3- سرمايه گذاري در بخش توليد - 1089 ميليارد ريال

4- آماده سازي زيرساختهاي شهرکهای صنعتي شامل زیرساختهای آب، برق، گاز و زیرسازی با اعتباری بالغ بر 85 ميليارد ريال

5- اخذ مجوز ردیف اعتباری 600 میلیارد ريالی جهت فعال نمودن 30 واحد تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی

6- تسهیلات برای تعاونی ها – 300 میلیارد ريال

7- تملک اراضي 60 هکتاری شیلات جهت بندر

8- اخذ مجوز از دولت برای تخفیف تعرفه ریلی برای انتقال کالا از بندر به دیگر نقاط

9- ایجاد تسهیلات جهت تجار و بازرگانان از قبیل بانک، آزمایشگاه و محل اسکان ترخیض کاران کالا که منجر به تخلیه و بارگیری بیش از 2 میلیون تن کالا گردید.

10- مجوز احداث شهر بندري جهت سرمایه گذاران خصوصی

11- طرح مطالعه اتصال راه آهن به شهرک صنعتی

12- شروع به احداث پل متحرک اسکله رورو با سرمایه گذاری 75 میلیاردريالی

13- تلاش جهت تصویب 1000 میلیارد ريال برای توسعه بندر امیرآباد شهید هاشمی نژاد