پرینت

سوال از وزیر نیرو در خصوص عدم توزیع عادلانه بودجه

on .