پرینت

سؤال از وزیر کشور در خصوص ابهای سطحی

on .

 

احمدعلی مقیمی نماینده شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 91/01/16 عدم توجه به بالا آمدن آبهای سطحی شهری در منازل شهرستان بهشهر را مورد سوال از وزیر محترم کشور قرار داد.

مقیمی با اشاره به بالا آمدن آب از منازل مسکونی شمالی شهرستان بهشهر و طرح سوال قبلی از وزیر مربوطه و ارجاع آن به معاونت عمرانی استاندرا مازندران بیان کرد که تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.