پرینت

طرح سوال از وزیر خارجه در خصوص اوباما

on .

 

دکتر مقیمی در طرح سوال کتبی از وزیر خارجه خواستار توضیح وی در خصوص ارتباز با اوباما در حاشیه اجلاس نیویورک شد.

 

تصویر تذکر: