پرینت

طرح سوال دکتر مقیمی از وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر پروازهای عتبات و عالیات

on .

 

دکتر مقیمی در طرح سوالی کتبی از وزیر راه و شهرسازی، خواستار حضور وزیر در مجلس و ارائه توضیحات در خصوص علت تأخیر های مستمر و طولانی پروازهای عتبات و عالیات شد.

 

دبیر مجمع نمایندگان مازندران در این طرح سوال با اشاره به سال فرهنگ و گرایش مردم جهت زیارت عتبات و عالیات، بیشترین تأخیر در پروازها را متوجه پروازهای عتبات و عالیات دانست.

 

دکتر مقیمی با اشاره به بالا بودن میانگین سنی زائران عزیز، خواستار حضور دکتر آخوندی در مجلس و ارائه توضیحات در این خصوص شد.

 

بر این اساس وزیر محترم می بایست ظرف مدت 15 روز آینده در مجلس حضور پیدا کند.

 

تصویر سؤال:

 

طرح سوال دکتر مقیمی از وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاخیر پروازهای عتبات و عالیات