پرینت

طرح سوال مجمع نمایندگان مازندران از وزیر کشور در خصوص الحاق بخشی از مارندران به گلستان

on .

 

احمدعلی مقیمی و اعضای مجمع نمایندگان مازندران در طرح سوالی از وزیر کشور، خواستار توضیح در خصوص الحاق بخشی از مازندران به گلستان شدند.

 

اعضای مجمع نمایندگان مازندران در این طرح سوال با اشاره به مشخص شدن کانال خزینی به عنوان مرز دو استان موصب سال 1374، الحاق 15 کیلومتر از حوزه استان مازندران به استان گلستان را خلاف قوانین دانستند.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور متذکر شدند که تعیین مرز استان ها بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد و از عهده وزارت کشور و دولت خارج است.

 

تصویر سؤال: 

 

طرح سوال مجمع نمایندگان مازندران از وزیر کشور در خصوص الحاق بخشی از مارندران به گلستان