پرینت

طرح سوال دکتر مقیمی از وزیر دادگستری در خصوص ندامتگاه شهرستان بهشهر

on .

 

دکتر مقیمی با طرح سؤالی از وزیر محترم دادگستری خواستار توضیح وی در خصوص علت توقف ندامتگاه شهرستان بهشهر شد.

 

مقیمی در این طرح سؤال با اشاره به قدمت بیش از 70 سال ندامتگاه موجود و استفاده 2شهرستان نکا و گلوگاه از این ندامتگاه بیان داشت که این ندامتگاه ظرفیت استفاده 60 نفر را دارد که در حال حاضر بیش از 500 نفر در این ندامتگاه هستند که شایسته نیست.

 

بر این اساس وزیر محترم دادگستری موظف است حداکثر تا 15 روز پس از طرح سؤال با حضور در کمیسیون مربوطه پاسخگوییی دکتر مقیمی باشد.

 

تصویر سؤال:

 

طرح سوال دکتر مقیمی از وزیر دادگستری در خصوص ندامتگاه شهرستان بهشهر