پرینت

طرح سوال دکتر مقیمی از وزیر بهداشت در خصوص استفاده از نیروهای کارآمد

on .

 

دکتر مقیمی در جلسه علنی روز 3شنبه (1 بهمن 92) علت استفاده از نیروهای ناکارآمد در سطح مدیریت بهداشت و درمان را مورد سوال خود از وزیر بهداشت، درمان، آموزش پزشکی قرار داد.

 

نماینده مردم بهشهر، نکا، گلوگاه با اشاره به دغدغه های مردم در حوزه بهداشت و درمان و نیز افزایش هزینه های درمانی برای مردم، خواستار توضیحات وزیر محترم در خصوص سیاسی کردن انتخاب مدیران شد.

 

دکتر مقیمی بیان داشت که یکی از اصلی ترین وظایف وزارت بهداشت، کاهش دغدغه های مردم است نه افزودن دغدغه ای بی مورد.

 

بر همین اساس، وزیر محترم موظف است حداکثر تا 15 روز دیگر در مجلس حاظر شده و به سؤال دکتر مقیمی پاسخ دهد.

 

تصویر سوال دکتر مقیمی : 

 

طرح سوال دکتر مقیمی از وزیر بهداشت در خصوص استفاده از نیروهای کارآمد