پرینت

سوال دکتر مقیمی از وزیر راه و شهرسازی در خصوص پروژه های نیمه تمام

on .

 

دکتر مقیمیی صبح امروز سه شنبه (17 دیماه) دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی را مورد سوال کتبی خود در خصوص مشکلات شهرستانهای بهشهر، نکا، گلوگاه قرار داد.

 

در متن این سوال دکتر مقیمی با اشاره به جلسات متعدد با مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مازندران و معاونین وزیر، عدم توانایی مدیران در خصوص تصمیم گیری را متذکر و دلیل توقف پروژه های منطقه از قبیل راه ها، بیمارستان و .. را مورد سوال از وزیر محترم قرار داد.

 

تصویر سوال: 

 

سوال دکتر مقیمی از وزیر راه و شهرسازی