پرینت

تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص جاده نکا به نیروگاه

on .

 

دکتر مقیمی صبح امروز چهارشنبه (6آذر 92) در تذکری کتبی به دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی، خواستار تسریع در احداث جاده نکا به نیروگاه و بهشهر به بندر امیرآباد شد.