پرینت

تذکر دکتر مقیمی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم تخصیص اعتبار جهت بیمارستان امام(ره)

on .

 

احمدعلی مقیمی در تذکری کتبی به وزیر محترم راه و شهرسازی عدم تخصیص اعتبار مناسب جهت تکمیل بیمارستان امام خمینی بهشهر را متذکر شد.

 

مقیمی در این تذکر، قدمت بالای 50 سال بیمارستان فعلی و مشکلات موجود را علت اصلی احداث بیمارستان جایگزین ذکر و خواستار توضیح در خصوص عدم تخصیص اعتبار مناسب جهت تکمیل این بیمارستان با توجه به مصوبه سفر رئیس جمهوری شد.

 

تصویر تذکر: