پرینت

تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توزیع نامناسب نهاده های کشاورزی

on .

 

احمدعلی مقیمی نماینده مردم شرق مازندران به همران چند تن دیگر از نمایندگان در خرداد ماه 91 طی تذکری کتبی به وزیر محترم جهاد کشاورزی لزوم رسیدگی به وضعیت کشاورزان عزیز در سال تولید ملی و همچنین توجه به توزیع نامناسب نهاده های کشاورزی را متذکر شدند.

 

تصویر تذکر را مشاهده می کنید:

 

تذکر به وزیر جهاد کشاورزی

 

تذکر به وزیر جهاد کشاورزی