پرینت

تذکر به وزیر نیرو

on .

احمدعلی مقیمی نماینده مردم شرق مارندران در تاریخ   89/08/18  طی تذکری کتبی به وزیر محترم نیرو پیگیری موراد زیر را خواستار شدند:

1- عدم اجرا و ابلاغ تعرفه برق منطقه 4 گرمسیری در خصوص استان مازندران

2- تأمین اعتبار جهت سد گلورد

3- تخفیف و تقسیط بهای قبوض برق استان مازندران در فصل تابستان