پرینت

تذكر در خصوص ماده 180

on .

 

نماينده مردم شرق مازندران در تذكري كتبي به رئيس جمهور خواستار تخصيص ماده 180 و راه‌هاي روستايي شد.

 

دكتر مقيمي در اين تذكر با اشاره به ابلاغ بودجه 94 و عدم تخصيص ماده 180 ، خواستار تخصيص ماده 180 راه‌هاي روستايي در منطقه شرق مازندران شد.