پرینت

تذکر به وزیر امورخارجه در خصوص اوباما

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر امورخارجه دست دادن به اوباما را عبور از خط قرمز و خلاف وصیت امام و شهدا را متذکر شد.

 

تصویر تذکر: