پرینت

دکتر مقیمی متذکر شد: تشکیل باشگاه انتخاباتی در اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر آموزش و پرورش هشدار داد تا جلوی تشکیل باشگاه سیاسی انتخاباتی در اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران را بگیرد

 

نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی در این تذکر آورده است که با توجه به تذکرات و طرح سوالات قبلی مبنی بر جلوگیری از تأسیس باشگاه سیاسی انتخاباتی در اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران به محوریت مدیرکل مربوطه متأسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

 

تصویر تذکر:

دکتر مقیمی متذکر شد: تشکیل باشگاه انتخاباتی در اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران