پرینت

تذکر به وزیر نفت در خصوص عدم حفاری در دریای خزر

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر نفت، خواستار رسیدگی به حفاری جدید در دریای خزر شد.

 

نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، گذشت یک ماه از دستور وزیر محترم در خصوص حفاری چاه جدید و عدم اجرای دستور توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به مهندس زنگنه وزیر نفت متذکر شد.

 

تصویر تذکر:

تذکر به وزیر نفت در خصوص عدم حفاری در دریای خزر