پرینت

تذکر به وزیر نیرو در خصوص تأمین اعتبار اتمام سد گلورد

on .

 

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر نیرو خواستار تأمین اعتبار جهت تکمیل سد گلورد شد.

 

دکتر مقیمی در این نامه با اشاره به بازدید وزیر محترم از روند اجرایی سد و دستور ایشان در خصوص تدمین اعتبار تکمیل سد خواستار تأمین اعتبار جهت اتمام سد گلورد شد.

 

تصویر تذکر: