پرینت

تذکر دکتر مقیمی به وزیر صنعت در خصوص زیرساخت های شهرک های صنعتی

on .

 

نماینده مردم شرق مازندران در تذکری کتبی به وزیر صنعت، خواستار تسریع در احداث زیرساخت های شهرک های صنعتی شد.

 

دکتر مقیمی در این تذکر با اشاره به نرخ بالای بیکاری در منطقه شرق مازندران، تسریع در احداث  و تکمیل زیرساختهای شهرک های صنعتی منطقه را جهت ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به این منطقه ضروری دانست و خواستار تسریع در این امر شد.

 

تصویر تذکر:

تذکر دکتر مقیمی به وزیر صنعت