پرینت

تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تأمین منابع مالی خرید مرکبات، گندم و برنج

on .

 

نماینده مردم شرق مازندران در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار تسریع در تأمین منابع مالی خرید مرکبات و محصولات کشاورزی شد.

 

دکتر مقیمی در این تذکر با اشاره برداشت مرکبات و ذخیره سازی برای ایام نوروز و همچنین خرید تضمینی گندم و برنج، خواستار تسریع در تأمین منابع مالی برای این موارد شد تا مشکلاتی برای کشاورزان عزیز پیش نیاید.

 

تصویر تذکر:

تذکر دککتر مقیمی به وزیر جهاد کشاورزی