پرینت

تذکر به وزیر کار در خصوص بیمه کارگران ساختمانی

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر کار، خواستار حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی بهشهر شد.

 

دکتر مقیمی در این تذکر با توجه به شرایط اقتصادی، خواستار حل مشکل یمه کارگران ساختمانی شد.

 

دکتر مقیمی همچنین با اشاره به طولانی شدن پروژه ساخت مجموعه ورزشی کارگری بهشهر، خواستار تسریع در تکمیل این مجموعه ورزشی شد.

 

 

 

تصویر تذکر:

تذکر به وزیر کار در خصوص بیمه کارگران ساختمانی