پرینت

تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص سیاسی‌کاری مدیرکل مازندران

on .

 

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر آموزش و پرورش، سیاسی‌کاری مدیرکل مازندران را متذکر شد.

 

نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی در این تذکر آورده است، با توجه به تذکر قبلی و تأکید مقام معظم رهبری بر پرهیز آموزش و پرورش از سیاست‌زدگی و سیای‌کاری، متاسفانه مدیرکل آموزش و پرورش مازندران به آن توجهی نداشته و اقداماتسیاسی گذشته خود را ادامه می‌دهد و این خلاف نظر مقام معظم رهبری می‌باشد.

 

تصویر تذکر:

تذکر به وزیر آموزش و پرورش در خصوص سیاسی‌کاری مدیرکل