پرینت

تذکر به وزیر نفت در خصوص پرداخت بدهی به حفاری شمال

on .

دکتر مقیمی در تذکری کتبی به وزیر نفت خواستار تسریع در پرداخت بدهی 700 میلیاری شرکت حفاری شمال شد.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس در این تذکر با اشاره به بدهی 700 میلیاردی وزارت نفت به شرکت حفاری شمال بیان داشت که این بدهی باعث شده شرکت حفاری شمال در پرداخت حقوق به کارمندان دچار مشکل شده و 125 نفر از نیروهای آموزش دیده این شرکت در آستانه اخراج قرار گیرند.

 

دکتر مقیمی متذکر شد برای جلوگیری از ایجاد تنش در منطقه نسبت به پرداخت دیون به حفاری شمال اقدام فوری نمایید.

 

تصویر تذکر:

تذکر به وزیر نفت در خصوص پرداخت بدهی به حفاری شمال