پرینت

تذکر و طرح سوال دکتر مقیمی از وزیر نفت در خصوص حفاری شمال

on .

 

نماینده مردم شرق مازندران در تذکری و طرح سوال کتبی به وزیر نفت خواستار رسیدگی به وضعیت حفاری شمال شد.

 

دکتر مقیمی با اشاره به بدهی 700 میلیاردی وزارت نفت به شرکت حفاری شمال، متذکر شد که این بدهی باعث ایجاد شرایط نابسامان در حفاری شمال گردیده که در نهایت موجب اخراج 125 نفر از کارکنان شریف این شرکت گردیده است.

 

نماینده مردم بهشهر، نکا، گلوگاه در مجلس شورای اسلامی همچنین در طرح سوال کتبی از وزیر نفت خواستار توضیح در خصوص علت اخراج 125 نفر از کارمندان شریف شرکت حفاری شمال که همگی دوران تخصصی را گذرانیده اند، شد.

 

 

تصویر تذکر:

تذکر دکتر مقیمی به وزیر نفت در خصوص حفاری شمال

 

تصویر سوال:

سوال دکتر مقیمی از وزیر نفت در خصوص حفاری شمال